Równouprawnienie w przestrzeni publicznej

W jakimkolwiek cywilizowanym kraju mnóstwo jest przestrzeni publicznej nadzorowanej przez właściwe pod tym względem jednostki władzy samorządowej albo państwowej. Jej powierzchnia podlega bezpośrednio od miejsca w którym funkcjonują ludzie, a więc mniej jest jej na terenach wiejskich za to zdecydowanie więcej na terenach miejskich. Przestrzeń publiczna musi służyć wszystkim ludziom, bowiem takie jest zadanie państwa – przejmuje ono na siebie obowiązki, do których urzeczywistnienia nieodzowne są poważne środki, na które składają się wszyscy przez odprowadzanie podatków, z jakich rząd finansuje swoje priorytetowe zadania na rzecz obywateli.

Żeby wykonać takie zadania nieodzowna jest prawidłowa infrastruktura, jaka sankcjonuje wykonywanie powinności na rzecz obywateli konkretnego państwa. Na podobną infrastrukturę składają się przede wszystkim różnorakie budowle, do których zaliczyć można szkoły, szpitale, żłobki oraz wiele innych. Przekrój obywateli poszczególnego państwa pokrywa obywateli w przeróżnym wieku i o wielorakim poziomie sprawności. Władza, by wywiązać się ze swych podstawowych obowiązków wobec ludności musi wziąć pod uwagę potrzeby dowolnego człowieka, obojętnie od tego czy jest to człowiek dorosły, matka z dzieckiem, osoba niepełnosprawna czy też emeryt. Zatem dostęp do rozmaitych obiektów publicznych musi zostać tak pomyślany by jakikolwiek człowiek, niezależnie od wieku albo poziomu sprawności, mógł w identycznym szczeblu z niego korzystać.

Niniejsze kryterium owocuje wyższymi niż w przypadku obiektów niepublicznych wydatkami na dopasowanie budowli do wymagań różnych osób. Wskazania te są zastrzeżone w różnorodnych kodeksach, a niektóre z takich praw są także kryteriami narzuconymi przez Unię Europejską na wszystkie kraje członkowskie, do jakich także Polska musi się przystosować. I tak przykładowo jakiekolwiek budynki pożytku publicznego muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zatem wyposażone w podjazdy, poręcze oraz uchwyty.

poręcze ze stali nierdzewnej śląsk Źródło: http://www.babet.pl/oferta/balustrady-porecze/ (poręcze ze stali nierdzewnej śląsk)

Rolą poręczy jest utrzymanie równowagi w miejscach, w których grozi ludziom jakaś krzywda, a zatem w tego rodzaju miejscach, w których należy utrzymać szczególną czujność przy przemieszczaniu się, a więc choćby na podjazdach dla wózków (w tym inwalidzkich) albo na schodach. Podobna poręcz powinna być porządnie utwierdzona żeby nie odpadła w wypadku gdyby pragnęła skorzystać z niej osoba o poważniejszej masie. Dla solidności poręczy istotną rangę ma również materiał z jakiego zrobiona jest poręcz. Najmocniejsze pod tym względem są zapewne poręcze ze stali nierdzewnej ponieważ jest to surowiec mocny, wygodny w obróbce oraz montażu, a także bezpieczny.

Teraz dowolne obiekty użyteczności publicznej muszą zostać przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych, które choć przeważnie nie rzucają się może przesadnie w oczy, to stanowią znaczny procent naszego społeczeństwa. Nie za każdym razem też człowiek np. na wózku inwalidzkim musi być w asyście opiekuna, który mógłby mu dopomóc w podstawowych zadaniach, przeto bywa on zdany wyłącznie na swoje siły. Przymocowanie właściwych uchwytów dla niepełnosprawnych, w miejscach które wymuszają od tych osób większego wysiłku (dajmy na to w toaletach), jest nieodwołalne aby ludzie ci potrafili korzystać z infrastruktury państwowej na równi z osobami sprawnymi. Zresztą udogodnienia tego rodzaju są też niezwykle pożyteczne dla ludzi posuniętych wiekiem.

Widoczność takich ułatwień w przestrzeni publicznej jest dla nas symptomem, że placówki samorządowe i państwowe spełniają swoje obowiązki względem ogółu mieszkańców, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bowiem dowolny człowiek ma równe prawa i na państwie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ich wykonalności.